نظر سنجی وب سایت مرکز رشد سلول های بنیادین و مهندسی بافت
گرافیک وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟ خوب
متوسط
ضعیف
محتوای اطلاعاتی ارائه شده توسط وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟ خوب
متوسط
ضعیف
خواهشمند است نظر و پیشنهادهای خود را برای بهبود وب سایت بیان فرمایید.
متن تصویر*
Reload
    
مركز رشد سلول های بنیادی و مهندسی بافت
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
آدرس: ابتدای مشیر فاطمی، ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی شیراز، طبقه سوم
تلفن: 32340816
فكس:32340816
پست الکترونیک: 7135644141