اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


برگزاری کارگاه آموزشی با تاکید بر طراحی برنامه استراتژیک و طرح کسب و کار1395-6-17

بدینوسیله به استحضار می رساند کارگاه آموزشی با تاکید بر طراحی برنامه استراتژیک و طرح کسب و کار در تاریخ 11و12 مهر ماه  95توسط مرکز رشد سلول های بنیادی و مهندسی بافت در سالن سینا صدرا مرکز رشد فناوری اطلاعات برگزارمی گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا اینجا را کلیک نمایید.

 
مركز رشد سلول های بنیادی و مهندسی بافت
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
آدرس: ابتدای مشیر فاطمی، ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی شیراز، طبقه سوم
تلفن: 32340816
فكس:32340816
پست الکترونیک: 7135644141